بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد شعيا و امام زاده اسماعيل

مسجد شعیا و امام زاده اسماعیل

مسجد شعیا و امام زاده اسماعیل

استان اصفهان, اصفهان

این بنا در جوار مجموعه بناهای امام زاده اسماعیل، مشتمل بر بقعه امام زاده، گنبدخانه بزرگ، مرقد و مسجد شعیا و تأسیسات دیگر واقع شده و بر طبق مدارک مکتوب، اصل بنای آن مربوط به قرن اول هجری و بر طبق مدارک موجود معماری، مربوط به دوره سلجوقی است. به هنگام رواج اسلام در اصفهان […]