بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد شاهزاده تبريز

مسجد شاهزاده تبریز

مسجد شاهزاده تبریز

استان آذربایجان شرقی, تبریز

این بنا درجنوب عمارت شهربانی تبریز و جانب شرقی کوچه شاهزاده واقع است و جلو خانی بزرگ، کفشکنی وسیع، فضایی باز و فراخ، ستون های سنگی منظم، سرستون های مقرنس و خواجه نشین ها و صفه های داخلی مرتب دارد . درکتاب “تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز ” آمده که شالوده مسجد را قبل ازجنگ […]