بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد سید کاظم طباطبائی کرمان

مسجد سید کاظم طباطبائی

مسجد سید کاظم طباطبائی

استان کرمان, کرمان

مسجد سید کاظم طباطبائی کرمان: قدمت این مسجد حدود 100سال است .که توسط سید کاظم طباطبائی یکی از مالکان و تاجران شهر کرمان بنا شده است . سید کاظم طباطبائی اهل فضل و هنر بوده که بیشتر اوقات در کربلای معلی حضور داشته است .این مسجد از مساجد قدیمی شهر کرمان است که از کاشی کاری ها و تزینات زمان خود بهر ه مند است . یک سردرب ورودی دارد با ایوان نسبتا طولانی که به حیاط مسجد مشرف است .کچ بری ها و طاق های ز...