بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد سنگی ایچ

مسجد سنگی ایچ اصطهبانات

مسجد سنگی ایچ اصطهبانات

استان فارس, استهبان

این بنا در آبادی ایچ، از توابع اصطهبانات فارس، واقع گردیده و از آثار دوره ساسانی است که در دوره اسلامی با افزودن محرابی به مسجد تبدیل شده است . بنا عبارت از ایوان مانندی به ارتفاع حدود ۳ متر است که در دل صخره سنگی کوه کنده شده است . این بنا به شماره […]