رزرو هتل تفریحات کیش

مسجد سلجوقي خبيص

مسجد سلجوقی خبیص

مسجد سلجوقی خبیص

استان کرمان, شهداد

این بنا در قسمت جنوبی شهرستان شهداد کنونی و میانه ویرانه های شهر خبیص قدیم در شرق کرمان واقع گردیده و از آثار دوره سلجوقی است . این مسجد به صورت ویرانه درآمده و تنها دیوارها و بخش هایی از پوشش طاق و گنبد آن و و همچنین آثاری از محراب گچی شبستان به جای […]