رزرو هتل

مسجد رکن الملک

مسجد رکن الملک

مسجد رکن الملک

استان اصفهان, اصفهان

یکی از بناهای مشهور اصفهان که در اوائل قرن چهاردهم هجری ساخته شده مجموعه مسجد رکن الملک است. این اثر نفیس و جالب که در ابتدای تخت فولاد واقع شده است از بناهای حاج میرزا سلیمان خان رکن الملک شیرازی است. با توجه به منابع و مآخذ موجود در مورد این مجموعه و همچنین ماه تاریخ هایی که در کتیبه های مسجد و مدرسه آمده این نکته...

جنوب گردی