رزرو هتل

مسجد خالدی

مسجد خالدی بندر لنگه

مسجد خالدی بندر لنگه

استان هرمزگان, بندرلنگه

مسجد خالدی سلطان العلماء (بندر لنگه) این بنا در محله بلوکی بندر لنگه واقع گردیده و بنای اولیه آن، از آثار دوره زندیه است که در دوره اخیر بازسازی شده و گسترش یافته است . در مجاور مسجد، مدرسه علوم دینی سلطان العلماء- تأسیس 1336 ه-. ق و ویژه اهل تسنن- واقع شده است. بنای مسجد، بر روی سطح مرتفع تری از زمین های اطراف ساخته شده و مشتمل بر صحن، شبستان و ایوان های ستوندار است . ورودی صحن مسجد، از جبهه شر...

جنوب گردی