رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مسجد جمعه اردبیل

جمعه مسجد اردبیل
جمعه مسجد اردبیل، مسجدی در شهر اردبیل در شمال غربی ایران است.این بنا ازمهمترین وقدیمی‌ترین مساجد اسلامی ایران و آذربایجان به شمار می‌رود. این مسجد مربوط به دوران سلجوقیان است ...