رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مسجد جامع میمه

مسجد جامع میمه
سبک معماری مسجد چهار ایوانی ایوانهای شمالی، جنوب و سایر ایوانهای واقع در اضلاع شرق و غرب، مسجد را به شکل مسجدی چهار ایوانی در آورده بود.صحن مسجد که وسعت ...