رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مسجد جامع رشت

مسجد جامع رشت
مسجد جامع رشت این بنا در محله بازار واقع گردیده و در طول زمان بارها بازسازی شده است؛ بدین خاطر نیز اطلاعی از بنای اولیه آن در دست نیست ...