رزرو هتل

مسجد جامع ترزجان

مسجد جامع ترزجان

مسجد جامع ترزجان

استان یزد, مهریز

این بنا در ترزجان- از توابع مهریز یزد – واقع گردیده و بنای اولیه آن بر طبق کتیبه چوبی آن احتمالا مربوط به قرن هشتم هجری است . با توجه به کوهستانی بودن منطقه، در این مسجد، از پوشش های مسطح تیز و چوبی استفاده شده و سقف شبستان ها بر روی ستون های چوبی […]

جنوب گردی