رزرو هتل

مسجد ثقه الاسلام

مسجد ثقه الاسلام

مسجد ثقه الاسلام

استان آذربایجان شرقی, تبریز

این مسجد که در دوره قاجار و در سال ۱۲۶۵ ه ش تکمیل شد و امامت آن با مرحوم میرزا محمد شفیع ثقه الاسلام پیشوای شیعه (جد مرحوم ثقه الاسلام شهید) بود. در سال ۱۲۹۱ ه ش از طرف شرقی مسجد یک طاق به مسجد افزوده شد و مسجد زمستانی دیگر در جانب شرقی مسجد […]

جنوب گردی