مسجد تاریخی چهل محراب یزد
بلیط هواپیما تور خارجی

مسجد تاریخی چهل محراب یزد

دسته بندی مطالب بر اساس :
مسجد چهل محراب یزد

مسجد چهل محراب یزد

یکی از مساجد تاریخی یزد است که علت انتصاب نام چهل محراب برای این مسجد، وجود چهل عدد سنگ محراب دربنا بوده که اکنون، متأسفانه تنها سه عدد از کاشی های مذکور باقی مانده است.

صفحه 1 از 1