رزرو هتل ایران بوم گردی

مسجد برسیان

مسجد و مناره برسیان

مسجد و مناره برسیان

استان اصفهان, اصفهان

دهکده ایست که در فاصله 42 کیلومتری مشرق اصفهان در شمال بستر زاینده رود واقع شده و حد فاصل بین بلوک براآن و رودشتین است. ساکنین دهکده نام محل سکونت خود را بیسیون تلفظ نیز کرده اند.. در حال‌ حاضر مسجد برسیان‌ بر پهنه‌ای‌ به‌ وسعت‌ تقریبی‌ 68 در 53 متر گسترده‌ شده‌، و شامل‌ِ مجموعه‌ای‌ است‌ از گنبدخانة مسجد عصر سلجوقی‌ و منار واقع‌ بر گوشة جنوب‌ غربی‌ آن‌...

جاباما