رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مسجد امیرالمومنین کجاست

مسجد امیرالمومنین خسروشهر
مسجد امیرالمومنین خسروشهر یا مسجد بازار در محله و بازار قدیم شهر خسروشهر قرار گرفته است و از مساجد بزرگ شهر به شمار می آید. این مسجد در دهه 60 ...