رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مسجد اتابکی شیراز

مسجد نو شیراز
مسجد نو شیراز (بزرگترین مسجد ایران ) در کنار فلکه مقابل امامزاده شاهچراغ واقع گردیده و از مهمترین و بزرگترین مساجد شیراز است .آنچه مساجد تاریخی را برای گردشگران متمایز ...