رزرو هتل

مسجد آقانور

مسجد آقانور

مسجد آقانور

استان اصفهان, اصفهان

در محله دردشت اصفهان مسجدی قرار دارد که طبق سنتهای معماری ایران به صورت ۴ ایوانه طراحی شده است. ورودیهای مسجد آقا نور در ضلع شمالی و شرقی مسجد قرار گرفته که توسط کوچه های اطراف به بازار دردشت و محله ای به همین نام مربوط می شود. بانی مسجد «نور الدین محمد اصفهانی» از […]

جنوب گردی