بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجدبزرگ ابوالمعالي یزد

مسجدبزرگ ابوالمعالی

مسجدبزرگ ابوالمعالی

استان یزد, یزد

موقعیت مکانی : مسجد بزرگ ابوالمعالی در ضلع غربی خیابان سید گل سرخ ، محله ابوالمعالی، جنب بازارچه ابوالمعالی واقع شده است . بانی : مسجد مذکور به خواجه حاجی ابوالمعالی منتسب است . منابع تاریخی محّله ابوالمعالی که در تداول عامه «بوالمیری» ( bolmiri) تلفظ می شود ازمحّلات قدیمی یزد وظاهراً به خواجه کمال […]