رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مسافرین بد سفر

ویژگیهای مسافرین بدسفر !
آیا تاکنون با افرادی روبه رو شده ید که برای چپاندن ساک ها، ژاکت، بالشت و کیف خود در قفسه بالای صندلی ها وقت پرواز را گرفته اند؟ جزو این ...