رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مسافران چینی

الگوی آمریکایی برای ساختار صنعت گردشگری
حمید ضرغام بروجنی/ علی اصغر شالبافیان منبع: کتاب سیاست‌های گردشگری کشورها(مطالعه تطبیقی) سفر و گردشگری سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی آمریکا داشته است. سفر و گردشگری، مستقیم و غیرمستقیم ...