رزرو هتل

مساجد تویسرکان

مسجد جولاستان

مسجد جولاستان

استان همدان, تویسرکان

مسجد جولاستان/ جولستان (تویسرکان) این بنا در خیابان شهدا ( جولستان) واقع گردیده و در دوره اخیر، بنای جدیدی جایگزین بنای قدیمی آن شده است . بنای قدیمی حدود ۲۰۰سال پیش توسط حاج بیک محمد در مظهر قنات جولاستان ساخته شده و سطح آن حدود ۵/۱متر پایین تر از کوچه های اطراف قرار داشته است […]

جنوب گردی