رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مساجد تایخی زواره

مسجد جامع زواره
مسجد جامع زواره دربخش مرکزی زواره، در 15 کیلومتری شمال خاوری اردستان واقع شده است. با توجه به مدارک موجود، اولین مسجد چهار ایوانی ایران است که در دوره سلجوقی ...