بلیط هواپیما

مساجد تاریخی زرین شهر

مسجد صباحی زرین شهر

مسجد صباحی زرین شهر

استان اصفهان, زرین شهر

مسجد صباحی زرین شهر که متعلق به دوران باستان ایران است، احتمالا باقیمانده ای از قلاع اسماعیلیه در منطقه است که به نام حسن صباح بدین نام معروف شده است. با توجه به اندازه خشتهای بنا ی اصلی که دقیقا هم اندازه و هم شکل خشتهای بنای آتشگاه اصفهان هستند، برخی کارشناسان بنای اصلی این […]