رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مساجد تاریخی اردستان

مسجد ملایعقوب اردستان
از مساجد عصر قاجار و دارای سه بخش تابستانی، شبستان و مهتابی می باشد که از مساجد زیبای شهر می باشد . از هموطنان عزیز ساکن اردستان تقاضا می شود ...