رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مزار سید قوام الدین رشتخوار

مزار سید قوام الدین
در فاصله یک کیلومتری شمال غرب روستای نوق و به فاصله ۲۰ کیلومتری شهر رشتخوار مزار منسوب به سید قوام الدین قرار دارد. به باور اهالی، این شخصیت از نوادگان ...