رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مزارع کلزا

مزارع کلزا در چالش تر
استان چهارمحال وبختیاری یکی از مناطق کشور می باشد که به دلیل شرایط خاص اب وهوایی گیاه کلزا دران به وفور کشت می شود در منطقه چالش تر از توابع ...