بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرکز پشتیبانی مالی

نمایش «فرهنگ کهن بین آب و بیابان» ایران در آلمان

نمایش «فرهنگ کهن بین آب و بیابان» ایران در آلمان

شکل گرفت.» راین ولفز انجام این پروژه را فعالیتی بر اساس مبادله، همکاری و اعتماد فراوان بین دو طرف مذاکره‌کننده عنوان و تصریح کرد: «در ماه ژوئیه 2017 (تیرماه 96) نیز با همکاری کارشناسان موزه برلین و مرکز پشتیبانی مالی بنیاد هرکل در ایران، سمپوزیومی در این زمینه برگزار خواهد شد.» به گزارش «ایسنا»، نمایشگاه «ایران، فرهنگ کهن، بین آب و بیابان» سومین نمایشگاه موزه ملی ایران...