بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرکز جهانی

توقع شرایط نرمال از پژوهشگاه میراث فرهنگی را نداشته باشیم

توقع شرایط نرمال از پژوهشگاه میراث فرهنگی را نداشته باشیم

بودم پژوهشکده حفاظت و مرمت بود. زمانی که این پژوهشگاه به شیراز منتقل شد همه دستگاه ها و وسایل آزمایشگاهی آن آسیب دیدند. ما تلاش کردیم تا مشکلات این پژوهشگاه برطرف شود. گلشن همچنین از راه اندازی مرکز جهانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی در پژوهشگاه میراث فرهنگی خبر داد و گفت: فضای کافی در این پژوهشگاه نداریم. کمبود اعتبار و یا حتی نبودن اعتبار مشکلی...