بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرکز ایران هما

مراکز آموزش خلبانی در ایران

مراکز آموزش خلبانی در ایران

خلبانی گواهینامه شخصی PPL، گواهینامه بازرگانی CPL، گواهینامه پرواز با دستگاه IR Modular گواهینامه استاد خلبانی ثبت نام کنی لازم به ذکر است که این مدرسه زیر نظر بنیاد خیریه ابوفاضل و وابسته به شرکت هواپیمایی آریا میباشد. مرکز ایران هما مرکز آموزش هما، یکی از زیر مجموعه های شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است که مسئولیت برگزاری دوره های آموزشی کارکنان هواپیمایی را در بخش های...