بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرکز اسناد شوش

کتیبه های هخامنشی شوش خوانده شد

کتیبه های هخامنشی شوش خوانده شد

کار تهیه شده است، قرار دادیم. این قفسه های استاندارد ریلی، ویژه نگهداری اشیای تاریخی و فرهنگی و کتیبه هاست. ارسطو زاده گفت: تالار کتیبه برای مراجعه کارشناسان و پژوهشگران و نمایش آثار تاریخی مجهز و مرکز اسناد شوش نیز راه اندازی شده است. در مرکز اسناد اطلاعات و مستنداتی که درباره شوش وجود داشته جمع آوری شد و در طبقه بندی های مشخص آرشیو و...