بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی به کاخ نیاوران ملحق می‌شود

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی به کاخ نیاوران ملحق می‌شود

و به عنوان مدرسه فرزندان درباریان پهلوی مورد استفاده قرار گرفته بود، با این دستورالعمل به زودی مرمت و احیا خواهد شد و مردم می توانند از مدرسه، سالن ورزشی، آزمایشگاه و کتابخانه آن بازدید کنند. یوسف منصورزاده، رئیس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی در گفتگو با ایرنا گفته بود: مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی بنابر مصوبه شورای عالی اداری قرار بود به وزارت علوم منتقل و ترجیحا در...