بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرکز آمار کانادا

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

کرد تا از طریق آن، عملکرد این کشور را به عنوان مقصد گردشگری و نیز موفقیت برنامه‌ها و اقدامات کمیسیون گردشگری کانادا را اندازه‌گیری و ارزیابی کند. پیشتاز در آمار گردشگری مرکز آمار کانادا مسوول اعلام آمار در این کشور است. این نهاد پیمایش‌های مختلفی را در صنایع گردشگری در حوزه‌های حمل‌ونقل هوایی، قایق، ریلی، اتوبوس و تاکسی، اقامت مسافر، خدمات...