بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرکز آمار ایران

همه گانی و همه مکانی سفر، شعاری که هرگز محقق نشد!

همه گانی و همه مکانی سفر، شعاری که هرگز محقق نشد!

بیش از 55 میلیون نفر ـ شب اقامت مسافران نوروزی به ثبت رسید از این تعداد تنها 4.3 درصد در هتل ها، هتل آپارتمان ها و مهمانپذیرها به عنوان بخشی از اجزای اصلی صنعت گردشگری کشور ساکن بودند. براساس تعریف مرکز آمار ایران نفر ـ شب اقامت در سفرهای با اقامت شبانه عبارت از مجموع شب اقامت فرد فرد اعضای سفررفته یک خانوار است. آن گونه که...