بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرز و بوم

جاذبه‌های این مرز و بوم

جاذبه‌های این مرز و بوم

دوست و ایرانیان کاسب‌کار، مردمان مهمان‌نواز و تعداد کم میهمان خارجی در خانه‌هایشان، قانون‌گریزی گوش‌نواز و وضعیت عجیب ما. همه اینها حسی از کنجکاوی و اشتیاق برای کنکاش بیشتر در ایران را برانگیخته بود. حسی که خود از جاذبه‌های این مرز و بوم است.