بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرز های بین المللی

تشکیل کمیته جهانی اخلاق گردشگری

تشکیل کمیته جهانی اخلاق گردشگری

محدوده ای به نام اخلاق گردشگری است که اینکار را با مقید کردن افراد به یکدیگر به شیوه ای عملی انجام خواهد داد." طالب ریفایی، دبیر کل سازمان جهانی گردشگری گفت:" سالانه یک میلیارد گردشگر از مرز های بین المللی عبور می کنند که این می تواند هم به معنای یک میلیارد فرصت و هم یک میلیارد فاجعه باشد و ما هستیم که باید در...