بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرز مشترک

قصرشیرین در نوروز شیرین تر می شود

قصرشیرین در نوروز شیرین تر می شود

قصرشیرین دیار نخل های سرافراز در غربی ترین نقطه استان کرمانشاه با قدمت شش هزار ساله، در قدیم دروازه ورود به عراق و تمدن بابل بود و از جمله شهرهای مرزی کشورمان محسوب می شود که 186 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و از معدود شهرهای مرزی است که دارای دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی برای ورود و انجام مبادلات تجاری به این کشور است....