بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرز بازرگان ـ گوربولاغ

پیش‌بینی سفر نوروزی ۲۵۰ هزار ایرانی به همسایه غربی

پیش‌بینی سفر نوروزی ۲۵۰ هزار ایرانی به همسایه غربی

به چهار باجه افزایش یافته و علاوه‌بر این، نیروهای گمرک و پلیس مرزی نیز به تعداد مورد نیاز افزوده شده است.» این درحالی است که پیش از این برخی گزارش‌ها حاکی برخورد نامناسب ماموران مرزی ترکیه با مسافران ایرانی در مرز بازرگان ـ گوربولاغ بوده است.