بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرزهای کنونی

نگاه جهانی به نوروز

نگاه جهانی به نوروز

احیا، تداوم و گسترش در عرصه جهانی است. از این‌رو می‌توان با تکیه بر مولفه‌ها و ارزش‌های موجود به معرفی این آیین ایرانی به جهانیان پرداخت تا به این وسیله زمینه پایداری آن بیش از گذشته و در خارج از مرزهای کنونی کشور فراهم شود؛ رویکردی که بی‌شک تحقق آن نیازمند تعامل هرچه بیشتر کشورهایی است که جشن نوروز به‌عنوان آیینی ملی یا منطقه‌ای در آنجا مورد توجه قرار دارد....