بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرزهای زمینی وهوایی

دفاتر خدمات مسافرتی پیشگام وارد فاز اجرایی شدند

دفاتر خدمات مسافرتی پیشگام وارد فاز اجرایی شدند

موحد با اشاره به اینکه مرحله اجرایی پیش رو یکی از مهم ترین، حساس ترین و سخت ترین مراحل در پروژه ساماندهی گردشگران عراقی به شمار می آید، گفت: ورود بیش از یک میلیون و 600 هزار گردشگر عراقی از مرزهای زمینی وهوایی به کشور فرصت ویژه و مغتنمی به شمار می آید که بهره مندی شایسته از این موقعیت با ارایه خدمات و اجرای تعهدات دفاتر در سفرهای گروهی...