بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرزهای ایران

گردشگران فرهنگی پشت مرزهای ایران

گردشگران فرهنگی پشت مرزهای ایران

اکنون گردشگری فرهنگی به الگوی مترقی گردشگری در سال های اخیر تبدیل شده است. این طیف از گردشگران، طی چند دهه، بخش بزرگی از سرزمین های با فرهنگ و تمدن غنی را زیر پا گذارده اند و اکنون به پشت مرزهای ایران رسیده اند. به تعبیر محمد علی نجفی رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، سرزمین ایران برای ایشان، همچون ماه پشت ابر در شب مهتابی،...