رزرو هتل ایران بوم گردی

مردم محلی

وابستگی اقتصادی جامعه بومی به گردشگری

وابستگی اقتصادی جامعه بومی به گردشگری

مدیریت این مناطق، باید از آنها به صورت پایدار و بدون تخریب محیط، بهره‌برداری اقتصادی صورت گیرد و درآمد حاصل از آن صرف حفاظتشان شود؛ امری که با گردشگری به‌دست می‌آید. به گزارش «دنیای اقتصاد» تحقیقات صورت گرفته وابستگی اقتصادی مردم محلی را به گردشگری ثابت و تاثیرات و پیامدهای مثبت اقتصادی گردشگری بر جوامع محلی را تایید کرده است. برای مثال نتایج یک پژوهش در منطقه میانکاله نشان می‌دهد...

فرمان توریسم در دستان جامعه محلی

فرمان توریسم در دستان جامعه محلی

دکتر فرور در حوزه گردشگری در قاره‌های مختلف به‌عنوان تسهیلگر و مشاور ارشد بوده است از او درباره شیوه‌های استاندارد بوم گردی در جهان و مقایسه آن با ایران پرسیدیم. مدیریت بومگردی با مردم محلی رئیس کنسرسیوم جهانی قرق‌های بومی ‌درباره سیستم‌های رایج بوم‌گردی به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا دو نمونه سیستم گردشگری بر اساس بوم‌گردی وجود دارد. در مدل اول سرمایه‌گذاران...

جاباما