بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مردم عشایر

موج بافی

موج بافی

استان کرمانشاه

در کرمانشاه بود، روز به روز در ورطه فراموشی قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار مهر، موج بافی از جمله صدها هنر و صنایع دستی مردمان مناطق غربی ایران است که از قدمتی دیرینه برخودار بوده و سالیان سال با مردم عشایر و روستایی و شهری استان کرمانشاه همراه و همسفر بوده است. هنر موج بافی، روزگاری نه چندان دور در کرمانشاه از رونق خوبی برخوردار بوده است ولی با...