بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مردم شهر سوخته

حجاب زن ایرانی با سابقه ۵ هزار ساله

حجاب زن ایرانی با سابقه ۵ هزار ساله

زمان است که نشان می دهد مردم این شهر باستانی برای برجسته کردن پارچه از گره های تار و پود استفاده می کردند. وی تصریح کرد : بسیاری از باستان شناسان اظهار نظر کرده اند که پوشش مردم شهر سوخته در پنج هزار سال پیش نسبتا کامل بوده است این در حالیست که از 100 درصد محدوده شهر سوخته تاکنون تنها چهار درصد کاوش شده و 96...