بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مردم تبریز

چرا تبریز همچنان شهر بدون گداست؟

چرا تبریز همچنان شهر بدون گداست؟

بی پایان است... زندگی از سر گرفته می‌شود، فقیر و غنی شروع به کار می‌کنند، یکی پشت تلفن و یکی با دست‌های زمخت‌اش، پیر و جوان، بزرگ و کوچک و ... همگی برای ایستاده ماندن تلاش می‌کنند. مردم تبریز دست درازی با مفهوم "گدایی" را بر خود روا نمی‌دانند؛ نزدیک بازار تبریز می‌شویم، پیرمردی با دستان پینه بسته و پشت خمیده گاری چند صد کیلویی را حمل...