بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مردم ایران

رفتار شناسی ایرانیان ( دلبستگی به پیشینه و میهن )

رفتار شناسی ایرانیان ( دلبستگی به پیشینه و میهن )

یکی از موراد رفتار شناسی ایرانیان دلبستگی به پیشینه و میهن و نیاکان است که یکی از صفت های تحسین برانگیز ایرانیان اصیل علاقه صمیمانه ای است که نسبت به وطن خود دارند . آنان از اینکه وطنشان نقش بزرگ و با اهمیتی در تاریخ داشته است احساس غرور می کنند و این احساس را […]

لزوم معرفی میراث لسان الغیب در آن سوی مرزها

لزوم معرفی میراث لسان الغیب در آن سوی مرزها

بین المللی ادبی و... از جمله پیشنهاد هایی است که اهالی فرهنگ و ادب فارس برای جهانی تر کردن حافظ و میراث او مطرح می کنند. به گزارش خبرنگار مهر، حافظ در بین مردم ایران چنان شهرت دارد که کمتر کسی را می توان یافت که از شهرت وی با خبر نباشد حتی اگر تا به حال هیچ یک از اشعار حافظ به...