رزرو هتل ایران بوم گردی

مردم ابیانه

روستای ابیانه

روستای ابیانه

استان اصفهان, نطنز

و نرسیده به ابیانه ایجاد نماید. این غارها که در دل تپه‏ ها حفر شده ‏اند و از بیرون تنها درهای کوتاه آن نمودار است برای نگهداری دامها و نیز آذوقه زمستانی و اشیای غیرضروری مورد استفاده قرار می‏گیرد. زندگی مردم ابیانه کشاورزی و باغداری و دامداری است که با روشهای سنتی اداره می‏شود. مردم روستای ابیانه به سبب کوهستانی بودن منطقه و دور بودن محل آن...

جاباما