بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مردمان مهمان‌نواز

جاذبه‌های این مرز و بوم

جاذبه‌های این مرز و بوم

ایران نیافته بودند، اما آنچه برایشان جالب می‌نمود تنوعی بود که در همین چند روز اقامتشان در ایران تجربه کرده بودند. جنگل‌های ارس باران و رود ارس در کنار کویر مرکزی ایران، ایرانیان شعر دوست و ایرانیان کاسب‌کار، مردمان مهمان‌نواز و تعداد کم میهمان خارجی در خانه‌هایشان، قانون‌گریزی گوش‌نواز و وضعیت عجیب ما. همه اینها حسی از کنجکاوی و اشتیاق برای کنکاش بیشتر در ایران را برانگیخته بود....