بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرخصی کارمندان

۴ ضعف تعطیلات زمستانی

۴ ضعف تعطیلات زمستانی

موضوع شد که چنین اظهارنظرهایی نیز بیشتر حالت دستوری دارد؛ این طرح کارمندان را مجبور خواهد کرد اگر می‌خواهند در این ۱۵روز سفر کنند، مرخصی بگیرند! در این شرایط به‌عقیده کارشناسان، استفاده از مرخصی کارمندان زمانی می‌تواند منطقی‌تر به‌نظر برسد که تعطیلات در طول سال توزیع شود؛ به‌طوری که اگر در هفته دو روز تعطیلی وجود داشته باشد یک خانواده تصمیم می‌گیرد در...