بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرجع صدور مجوز دفاتر

فرآیند صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی چگونه است؟

فرآیند صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی چگونه است؟

دفتر خدمات زیارتی: این نوع دفاتر به فعالیت در زمینه‌ ثبت‌نام، تنظیم و انجام مسافرت‌های زیارتی به داخل و خارج از کشور، ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی با‌ رعایت قوانین و مقررات حج و زیارت می‌پردازند. مرجع صدور مجوز دفاتر براساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی...