بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراکز غیرمجاز

ابهام در نحوه برخورد با مسافرپذیران چینی

ابهام در نحوه برخورد با مسافرپذیران چینی

نظارت بر آنها» تاسیس شده اقامت کند، عملی غیرقانونی رخ داده و باید به موضوع آن رسیدگی شود.» مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اظهار کرد: «اگر گزارشی در این‌باره برسد که حاکی از اقامت گردشگران در مراکز غیرمجاز باشد، حتما باید پیگیری شود، اما مساله این است که تاکنون چنین گزارشی به دست ما نرسیده است.»وی تاکید کرد: «اتباع خارجی که مشغول تحصیل یا کار در...